Derneğin Misyonu & Vizyonu

Neonatoloji hemşireliğini ve özel gereksinimi olan bebeklerin ve ailelerinin sağlık sonuçlarını  geliştirmek, neonatoloji hemşireliğinin profesyonel standartlarını geliştirilmesinde ve güncellenmesinde uluslararası bir lider gibi hareket etmek.

Neonatoloji Hemşireliği Derneği, neonatoloji hemşireleri için ulusal ve uluslarası düzeyde bir birliği temsil eder. Dernek, neonatoloji hemşirelerinin büyümesini kolaylaştırmak ve ülke genelinde bebeklerin ve ailelerinin sağlık bakım sonuçlarını geliştirmek  için tek ve güçlü bir ses olarak konuşur. Derneğin rolleri; savunuculuk yapmak, politikaları geliştirmek, kaliteyi değerlendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve lider olmaktır.

Dernek, kültürel farklılıkları kabul eder ve destekler. Kültürel normlara ve değerlere göre sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışır. Yapılan işin desteklenmesinde teknolojiye değer verir.  Neonatal sağlık bakım sonuçlarının geliştirilmesinde hemşireliğin bilimsel ve sanatsal yönlerine inanır. Sağlığın geliştirilmesinin ve hastalıkların önlenmesinin bütün yönleriyle ele alınmasında bütüncül yaklaşımı savunur.

Kendilerini özel gereksinimi olan yenidoğan ve ailelerine adayan hemşireleri ulusal ve uluslararası düzeyde özelleşmesini sağlayarak neonatoloji hemşireliğinin gelişimini destekler. Benzer değerlerin ve görüşlerin paylaşıldığı diğer hemşirelik organizasyonları ile işbirliği yapar.

0
ÜYELER
0
EĞİTİMLER
0
EĞİTMENLER

POPÜLER EĞİTİMLER