Derneğin Temel Değerleri ve Hedefleri
Derneğin Temel Değerleri
 • Neonatal bakım, uygulama ve eğitim kalitesinde mükemmellik
 • Kanıta dayallı bakım uygulamaları
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde özelleşmiş neonatoloji hemşireliği
 • Aile merkezli bakım
 • Kültüre duyarlı bakım
 • Sevgi
 • Etik kurallara uyum
 • Çocuk haklarına, aileye ve emeğe saygı
 • Sağlıklı çalışma ortamları
 • Bakım, uygulama ve eğitim standartları
Derneğin Hedefleri
 • Nitelikli neonatoloji hemşiresi yetiştirmek
 • Neonatoloji hemşireliği alanında araştırmalar yapmak
 • Bakım ve tedavi uygulama standartlarını oluşturmak ve geliştirmek
 • Oluşturulan standartların kullanılmasını sağlamak ve değerlendirilmek
 • Ebeveynleri özel gereksinimi olan yenidoğanın bakımı konusunda eğitmek
 • Neonatoloji hemşirelerini stresle başetme konusunda desteklemek
 • Neonatoloji hemşireliğinin özerkliğini ortaya çıkartmak ve haklanın korumak