İnternet Üzerinden Hemşire Eğitim Programları Hazırlama Komisyonu

Görev Ad Soyad E-mail/ Tel
Başkan Naime Altay naimealtay@gazi.edu.tr
Üye Müşerref Çoşkun muserrefcoskun1968@hotmail.com
Üye Berin Ateş berinates@gmail.com
Üye Rukiye Altın rukiyed6n@gmail.com
Üye Sultan Güner-Başara sgune6377@hotmail.com
Üye Ebru Kılıçarslan Törüner ebrutoruner@gazi.edu.tr
Üye Ayşe Polat aysepolat69@yahoo.com

 

KOMİSYON BAŞKANININ GÖREVLERİ

 1. Neonataloji Hemşireliği Derneği Başkanı ve Eğitim Komisyonu Başkanı ile işbirliği halinde olmak.
 2. İnternet Üzerinden Hemşire Eğitim Programları Hazırlama Komisyonunun düzenlediği toplantılara başkanlık etmek.
 3. Komisyon üyeleri ile birlikte Komisyonun amaçları, hedefleri ve planlarının oluşturulması için ortak çalışmalar düzenlemek.
 4. Komisyon üyeleri ile planlanan çalışmaları ortak yürütmek.
 5. Komisyon üyelerinin belirlenmiş olan amaç, hedef ve planlara uygun çalışmalar içinde olmasını sağlamak.
 6. Platform üzerinden yürütülecek eğitimleri planlamak, organize etmek ve denetlemek
 7. Yıl sonu değerlendirmeleri yapmak, toplantı ve değerlendirme raporlarını Eğitim Komisyonu Başkanına iletmek.

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 1. Komisyonun amaçları, yıllık hedef ve planlarının belirlenmesinde komisyon başkanı ve diğer üyeleriyle ortak  çalışmalarda bulunmak.
 2. Belirlenmiş tarihlerde düzenlenen toplantılara katılmak.
 3. İnternet Üzerinden Hemşire Eğitim Programları Hazırlama Komisyonunda alınan kararlara uygun çalışmalarda bulunmak ve sorumlulukları yerine getirmek.
 4. Komisyonun daha verimli çalışmasına ışık tutacak yeni fikirler ve öneriler sunmak.

 

İNTERNET ÜZERİNDEN HEMŞİRE EĞİTİM PROGRAMLARI HAZIRLAMA KOMİSYONU
HEDEFLERİ VE PLANLARI
Hedefler Planlar
–        Neonatoloji hemşirelerinin alanla ilgili güncel bilgilerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve desteklenmesi, deneyimlerin, düşüncelerinin paylaşılması amacıyla sosyal bir platform oluşturulması.
–        Ülke genelinde neonatoloji alanında çalışan hemşirelere ulaşmak ve en az 1000 üye takibi sağlamaktır.
–        Ulaşılan hemşire sayısının her yıl artarak devam etmesi.
1)      Dernek üyelerinin internet  üzerinden eğitim programları yapılabilmesi için platform oluşturulması.
2)      Dernek üyelerinin platform ve platformdan yararlanma konusunda bilgilendirilmesi.
3)      Alanla ilgili uzman kişiler tarafından en az 2 haftada bir olacak şekilde 40 dakikalık canlı eğitimler verilmesi, (Çarşamba ya da Cuma günü saat 11.00-11.40 arasında)
4)      Eğitimlerin Eylül-Mayıs ayları boyunca devam etmesi, yazın 3 ay ara verilmesi,
5)      Eğitimler sonrası canlı olarak ve e-mail, twitter gibi yazılı mesajlarla katılımcılardan sorular ve görüşlerin alınması ve yanıtlanması,
6)      Eğitimler sonrası a) eğitim videosu, b) eğitim görseli (Powerpoint sunusu direkt yerleştirilmemesi, bu pdf şeklinin verilmesi) ve c) sesli sununun  (mp3) siteye eklenmesi
7)      Eğitimlerin yanı sıra beceri videolarının çekimi ve site içinde yayımlanması
8)      Kişilerin alanla ilgili deneyimlerini, düşüncelerini, vaka fotoğraflarını ya da görsellerini paylaşabilecekleri alanların oluşturulabilmesi
9)      Platform üzerinden bilimsel etkinlik duyurularının yapılması.