Magazin ve Bülten Hazırlama

Görev Ad Soyad E-mail/ Tel
Başkan Bilgen Kemeç blgn142@gmail.com
Üye Fadik Çökelek f.kulaksiz@gmail.com
Üye Gültaze Kaderoğlu GultazeKaderoglu@hotmail.com
Üye Aysun Asarkaya ay_as_20@hotmail.com


KOMİSYON BAŞKANININ GÖREVLERİ

 1. Neonataloji Hemşireliği Derneği Başkanı ve Derneğin Genel Sekreteri ile işbirliği halinde olmak.
 2. Magazin/Bülten Hazırlama Komisyonunun düzenlediği toplantılara başkanlık etmek.
 3. Komisyon üyeleri ile birlikte Komisyonun amaçları, hedefleri ve planlarının oluşturulması için ortak çalışmalar düzenlemek.
 4. Komisyon üyeleri ile planlanan çalışmaları ortak yürütmek.
 5. Komisyon üyelerinin  belirlenmiş olan amaç, hedef ve planlara uygun çalışmalar içinde olmasını sağlamak.
 6. Magazin ve Bültenlerin organizasyonunu yapmak. Yazılacak konuları ve yazarları komisyon üyeleri ile birlikte belirlemek, yazılanları organize etmek, yayın için kontrolünü yapmak.
 7. Yıl sonu değerlendirmeleri yapmak, toplantı ve değerlendirme raporlarını Eğitim Komisyonu Başkanına iletmek.

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 1. Komisyonun amaçları, yıllık hedef ve planlarının belirlenmesinde komisyon başkanı ve diğer üyeleriyle ortak  çalışmalarda bulunmak.
 2. Belirlenmiş tarihlerde düzenlenen toplantılara katılmak.
 3. Magazin/Bülten Hazırlama Komisyonunda alınan kararlara uygun çalışmalarda bulunmak, yazıları hazırlamak, hazırlanmasını sağlamak
 4. Komisyonun daha verimli çalışmasına ışık tutacak yeni fikirler ve öneriler sunmak.
MAGAZİN/BÜLTEN HAZIRLAMA KOMISYONU
HEDEFLERI VE PLANLARI
Hedefler Planlar
–        En az 4 bülten yayınlamak.–        Yenidoğan ünitelerinin tanıtımını yapmak.–        Dernek çalışmalarına,kongrelera ve sempozyumlara teşvik sağllamak, haberdar etmek. a)     Komisyonun bütün üyelerinin aktif katılımlarıyla, 2014 yılı içerisinde dört yeni bülten hazırlayabilmek.b)     En az iki tane olmak üzere yeni açılan yenidoğan yoğun bakım ünitelerini tanıtmak ve yenidoğan hemşireliğine teşviki sağlamak.c)      Yıl içinde derneğin düzenlediği ve dernek çalışanlarının katıldığı sempozyum, kongre ve seminerleri sosyal medya aracılığı ile haberdar etmek.