Proje Komisyonu

Görev Ad Soyad E-mail/ Tel
Başkan Fadik Çökelek f.kulaksiz@gmail.com
Üye İlknur M. Gönenç imgonenc@gmail.com
Üye Rukiye Altın rukiyed6n@gmail.com
Üye Sultan Güner-Başara sgune6377@hotmail.com
Üye Sinem Güney sinem_guney06@hotmail.com

KOMİSYON BAŞKANININ GÖREVLERİ

 1. Neonataloji Hemşireliği Derneği Başkanı ve Derneğin Genel Sekreteri ile işbirliği halinde olmak.
 2. Proje Komisyonunun düzenlediği toplantılara başkanlık etmek.
 3. Komisyon üyeleri ile birlikte komisyonun amaçları, hedefleri ve planlarının oluşturulması için ortak çalışmalar düzenlemek.
 4. Komisyon üyeleri ile planlanan çalışmaları ortak yürütmek.
 5. Komisyon üyelerinin  belirlenmiş olan amaç, hedef ve planlara uygun çalışmalar içinde olmasını sağlamak.
 6. Dernek adına yıllık projelerin tasarlanmasında, yürütülmesinde, denetlenmesinde, raporlanmasında organizasyonu yapmak. Proje konularını dernek başkanı, eğitim komisyonu başkanı ve dernek genel sekreteri ile birlikte belirlemek.
 7. Yıl sonu değerlendirmeleri yapmak, toplantı ve değerlendirme raporlarını Eğitim Komisyonu Başkanına iletmek.

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 1. Komisyonun amaçları, yıllık hedef ve planlarının belirlenmesinde komisyon başkanı ve diğer üyeleriyleortak  çalışmalarda bulunmak.
 2. Belirlenmiş tarihlerde düzenlenen toplantılara katılmak.
 3. Proje Komisyonunda alınan kararlara uygun çalışmalarda bulunmak ve sorumlulukları yerine getirmek.
 4. Komisyonun daha verimli çalışmasına ışık tutacak yeni fikirler ve öneriler sunmak.
PROJE HAZIRLAMA KOMISYONU 
HEDEFLERI VE PLANLARI         

Hedefler

Planlar

 • Araştırma planlanması
 •  Bir yıl süresince en az 2 çalışma yapılması ve yayınlanması
 • Araştırma konularının belirlenmesi
 • Araştırmayı yapacak kişilerin ve araştırma yapılacak merkezlerin belirlenmesi
 • Araştırma içeriğinin ön hazırlığının takibinin yapılması
 • Araştırma yapılacak merkezlerden izinlerin alınması
 • Çalışmaların uygulanması
 • Çalışmaların yayın haline getirilmesi
 • Yenidoğana özgü evde bakım kitapçığı oluşturulması
 •  Evde bakım kitapçığının içeriğinin belirlenmesi
 • İçerik konularının word dosyası olarak hazırlanması
 • İçerik konularının uzman görüşüne sunulması
 • Kitapçığın basılması
 • Kitapçığın dağıtılması
 •  Yenidoğan yoğun bakımda ortaya çıkan yeni uygulamaların araştırılması
 •  Yeni uygulamaların takibini yapacak grup üyelerinin belirlenmesi
 • Yenidoğana özgü piyasaya çıkan yeni tıbbi cihazların belirlenmesi (Fototerapi, küvöz gibi.)
 • Yenidoğana özgü yeni hemşirelik uygulamalarının belirlenmesi
 • Belirlenen uygulama ve cihazların yayın bülten grubu iş birliği ile yayınlanan bültende paylaşılması
 •  Taburculuk takip sisteminin oluşturulması
 •  Yenidoğan yoğun bakımdan taburcu olan sorunlu bebeklerin taburculuk sonrası evde takip edilmesi (örneğin; ventilatörle eve giden bebeklerin, kolostomisi olan bebekler..)
 • Takip edilecek bebek grubunun belirlenmesi
 • Takip sistemini yapacak hemşirelerin belirlenmesi
 • Takip sırasında bebeklerden toplanacak verilerin belirlenmesi
 • Takip edilen bebeğin ailesinin bebek bakımı konusunda eğitimi
 • Takip sistemi için kaynak araştırması yapılması
 • Yenidoğana özgü bakım prosedürlerinin oluşturulması
 • Prosedürü oluşturulacak hemşirelik uygulamalarının belirlenmesi
 • Belirlenen prosedürlerin proje grubu üyeleri arasında paylaşılması
 • Prosedürlerin literatüre dayalı hazırlanması
 • Hazırlanan prosedürlerin uzman görüşüne sunulması
 • Prosedürlere son halinin verilmesinin sağlanması
 • Prosedürlerin kitapçık halinde basımının sağlanması
 • Prosedürlerin yenidoğan yoğun bakımlarda kullanımının sağlanması