Bölgesel Eğitim Toplantıları Komisyonu

Görev Ad Soyad E-mail
Başkan Ayşe Polat aysepolat69@yahoo.com
Üye İlknur M. Gönenç imgonenc@gmail.com
Üye Zehra Gök Metin zehragok85@hotmail.com
Üye Sultan Güner-Başaran sgune6377@hotmail.com
Üye Sinem Güney sinem_guney06@hotmail.com

KOMİSYONUN AMACI

 1. Kanıta dayalı bakım uygulamalarını tüm yenidoğan hemşireleri ile paylaşmak.
 2. Yenidoğan hemşireliğinde eğitim kalitesini arttırmak.
 3. Temel ve ileri düzey yenidoğan bakım eğitimleri planlayarak, farklı illerdeki yenidoğan hemşirelerine yerinde veya ulaşılabilir eğitim vermek.

KOMİSYON BAŞKANININ GÖREVLERİ

 1. Neonataloji Hemşireliği Derneği Başkanı ve Derneğin Eğitim Komisyonu Başkanı ile işbirliği halinde olmak.
 2. Bölgesel Eğitim Toplantıları Komisyonunun düzenlediği toplantılara başkanlık etmek.
 3. Komisyon üyeleri ile birlikte Komisyonun amaçları, hedefleri ve planlarının oluşturulması için ortak çalışmalar düzenlemek.
 4. Komisyon üyeleri ile planlanan çalışmaları ortak yürütmek.
 5. Komisyon üyelerinin  belirlenmiş olan amaç, hedef ve planlara uygun çalışmalar içinde olmasını sağlamak.
 6. Planlanan bölgesel eğitimlerin organizasyonunu yapmak. Eğitim konularını ve konuşmacılarını dernek başkanı ve eğitim komisyonu başkanı ile birlikte belirlemek.
 7. Yıl sonu değerlendirmeleri yapmak, toplantı ve değerlendirme raporlarını Eğitim Komisyonu Başkanına iletmek.

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 1. Komisyonun amaçları, yıllık hedef ve planlarının belirlenmesinde komisyon başkanı ve diğer üyeleriyleortak  çalışmalarda bulunmak.
 2. Belirlenmiş tarihlerde düzenlenen toplantılara katılmak.
 3. Bölgesel Eğitim Komisyonunda alınan kararlara uygun çalışmalarda bulunmak ve sorumlulukları yerine getirmek.
 4. Komisyonun daha verimli çalışmasına ışık tutacak yeni fikirler ve öneriler sunmak.

BÖLGESEL EĞITIM TOPLANTILARI KOMISYONU HEDEFLERI VE PLANLARI

Hedefler Planlar
–        Yenidoğanın bakımı ve hemşirelik yaklaşımları konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.
–        Yenidoğan hemşirelik bakım ilke ve uygulamalarında ortak yaklaşımlarla, ülke genelinde maksimum standardizasyonu yakalayabilmek.–        Bölgesel Eğitim Toplantıları Komisyonu’nun amaç ve faaliyetlerini daha fazla yenidoğan hemşiresine duyurabilmek.
–        Ülke genelinde neonatoloji alanında çalışan hemşirelere ulaşmak.
–        Ulaşılan hemşire sayısının her yıl artarak devam etmesine çalışmak.
 1. 2014-2015 dönemsel faaliyetler kapsamında en az 3 farklı ilde eğitim planlayıp, uygulayabilmek.
 2. 2014-2015 dönemsel faaliyetler kapsamında, ortalama 3-4kez düzenlenen eğitimlerle, yenidoğan hemşiresinin  planlanan eğitim programından yararlanmasını sağlayabilmek.
 3. Her eğitim programına ortalama 25-30 yenidoğan hemşiresinin katılımını sağlamak.
 4. Eğitim konusunda öneri ve isteklerini göz önünde bulundurarak yeni planlar oluşturmak.
 5. Platform üzerinden planlanmış bilimsel eğitimlerin duyurularını yapmak.
 6. Eğitim dökümanlarının, İnternet Üzerinden Hemşire Eğitim Programları Hazırlama Komisyonu aracılığıyla site içinde yayımlanmasını sağlamak.