Ulusal Kongre Çalışma Grubu

Görev Ad Soyad E-mail/ Tel
Başkan Tuba Arpacı tubaarpaci25@gmail.com
Üye İlknur M. Gönenç imgonenc@gmail.com
Üye Serap Tepedelenlioğlu serap.ozbilgin@hotmail.com
Üye Rukiye Altın rukiyed6n@gmail.com

 

KOMİSYON BAŞKANININ GÖREVLERİ

 1. Neonataloji Hemşireliği Derneği Başkanı ve Derneğin Eğitim Komisyonu Başkanı ile işbirliği halinde olmak.
 2. Ulusal Kongre Çalışma Komisyonunun düzenlediği toplantılara başkanlık etmek.
 3. Komisyon üyeleri ile birlikte komisyonun amaçları, hedefleri ve planlarının oluşturulması için ortak çalışmalar düzenlemek.
 4. Komisyon üyeleri ile planlanan çalışmaları ortak yürütmek.
 5. Komisyon üyelerinin  belirlenmiş olan amaç, hedef ve planlara uygun çalışmalar içinde olmasını sağlamak.
 6. Ulusal kongre organizasyonunu yapmak. Kongre konuları ve içerikleri komisyon üyeleri ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte belirlemek, düzenlenmesini organize etmek,
 7. Yıl sonu değerlendirmeleri yapmak, toplantı ve değerlendirme raporlarını Eğitim Komisyonu Başkanına iletmek.

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 1. Komisyonun amaçları, yıllık hedef ve planlarının belirlenmesinde komisyon başkanı ve diğer üyeleriyle ortak  çalışmalarda bulunmak.
 2. Belirlenmiş tarihlerde düzenlenen toplantılara katılmak.
 3. Ulusal Kongre Düzenleme Komisyonunda alınan kararlara uygun çalışmalarda bulunmak ve sorumlulukları yerine getirmek.
 4. Komisyonun daha verimli çalışmasına ışık tutacak yeni fikirler ve öneriler sunmak.
ULUSAL KONGRE ÇALIŞMA KOMISYONU
HEDEFLERI VE PLANLARI

Hedefler

Planlar

2014 Yılında Ulusal Yenidoğan Hemşireliği Kongresinin düzenlenmesi
 • Ulusal kongre düzenleme komisyonu olarak ayda bir kez toplanılacak (standart bir tarih belirlenecek),
 • Kongre çalışma grubu görev dağılımı yapılacak,
 • Kongre tarih, yeri ve zamanı belirlenecek,
 • Kongre içeriğinin düzenlenmesine yönelik planma yapılacak,
  • Kongre düzenleme kurulu belirlenecek ve görev dağılımı yapılacak,
  • Bilimsel program içeriği belirlenecek,
 • Kongrenin düzenlenmesinde destek verecek kuruluşlar belirlenecek ve kurumlarla iletişime geçecek kişiler belirlenerek iletişim sağlanacak.