Neonatoloji Hemşireliği Tarihçe

Neonatoloji Hemşireliği Derneği’nin kurulma süreci, 2002’de İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi prematüre ünitesi bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Erdem’in aynı hastanenin Hemşirelik Müdürü Uz. Hem. Nevin Alsara, ülkede yüksek bebek ölüm hızını azaltmayı hedefleyen, bir yenidoğan hemşireliği derneği kurmasını önermesi ile başlamıştır.

Derneğin ilk kuruluş çalışmalarında kurucu üyelerin, geniş tabanlı olarak ülkenin büyük yenidoğan ünitelerindeki meslektaşlarımızdan olmasına özen gösterilmiştir.  Buna göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden Özlem Karma, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi Çocuk Kliniğinden Salime Kılınç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden Arfiye Şen, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden Safiye Doğan, Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden Aysel Subaşı, Atatürk Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden İlknur Budancamanak ve SSK Bakırköy (İstanbul) Doğumevi’nden Zerrin Köstek kurucu üyeler olarak belirlenmiş ve iletişim kurulmuştur.

Adı geçen tüm meslektaşlarımız kurucu üyeliği kabul etmeleri ile dernek kurmak için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ancak herkesten tüm belgelerin altı ay içinde (dernekler masasının belirlediği süre) toplanamaması nedeni ile geniş tabanlı kurucu üyeler yerine 4 Nisan 2005’de Ankara’da bulunan Sayın Nevin Alsar, Semra Çavuş, Ayşe Koçyiğit, Binnaz Aydın, Kadriye Özdemir, Nurgün Platin ve Gülşen Terakye ile Neonatoloji Hemşireliği Derneği kurulmuştur.

2006-2008 yılları arasında;

Başkan : Nevin Alsar
Başkan Yardımcısı: : Döne Eroğlu
Sekreter: : Nurgün Platin
Sekreter Yardımcısı : Lale Taşkın
Sayman : Semra Çavuş

2008-2010 yılları arasında;

Başkan : Nevin Alsar
Başkan Yardımcısı: : Döne Eroğlu Sağol
Veznedar : Semra Çavuş
Sekreter: : Nurgün Platin
Muhasip: : Binnaz Aydın

2010-2012 yılları arasında;

Başkan : Döne Eroğlu
Başkan Yardımcısı : Semra Çavuş
Sekreter : Binnaz Aydın
Muhasip : Selma Zıraman Eğitim : Kezban Dik

2012-2015 yılları arasında;

Başkan : Selma Zıraman
Başkan Yardımcısı : Berin Ateş
Genel Sekreter : Ebru Törüner
Eğitim ve Kültür İşler Sek. : Müşerref Coşkun
Mali İşler Sekreteri : Çiğdem Öztürk
Basın Tan. ve Halk İliş. Sek. : Gülcan Bilgili
Sosyal İşler Sekreteri : Ülkü Bekdemir

2015-2018 yılları arasında;

Başkan: Selma Zıraman
Başkan yardımcısı: Berrin Ateş
Sekreter: Fadik Çökelek
Sayman: Ayşe Polat
Eğitim komisyon başkanı: Ebru Temizsoy
Basın-yayın Komisyon başkanı: Gülcan Bilgili
Sosyal işler komisyon başkanı: Nalan Yalçın Baltacı