2002’de İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Prematüre Ünitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Erdem’in aynı hastanenin Hemşirelik Müdürü Uz. Hem.Nevin Alsar’a,yenidoğan hemşireliği derneği kurmasını önermesi ile başlamıştır.

Derneğin ilk kuruluş çalışmalarında kurucu üyelerin, geniş tabanlı olarak ülkenin büyük yenidoğan ünitelerindeki meslektaşlarımızdan olmasına özen gösterilmiştir. Buna göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden Özlem Karma, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden Salime Kılınç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden Arfiye Şen, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden Safiye Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden Aysel Subaşı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinden İlknur Budancamanak ve SSK Bakırköy (İstanbul) Doğumevi’nden Zerrin Köstek kurucu üyeler olarak belirlenmiş ve iletişim kurulmuştur.

Adı geçen tüm meslektaşlarımız kurucu üyeliği kabul etmeleri ile dernek kurmak için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ancak herkesten tüm belgelerin altı ay içinde (dernekler masasının belirlediği süre) toplanamaması nedeni ile geniş tabanlı kurucu üyeler yerine 4 Nisan 2005’de Ankara’da bulunan Sayın Nevin Alsar, Semra Çavuş, Ayşe Koçyiğit, Binnaz Aydın, Kadriye Özdemir, Nurgün Platin ve Gülşen Terakye ile Neonatoloji Hemşireliği Derneği kurulmuştur.