Derneğimiz, 2002’de İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Prematüre Ünitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Erdem’in aynı hastanenin Hemşirelik Müdürü Uz. Hem. Nevin Alsar’a yenidoğan hemşireliği derneği kurmasını önermesi ile başlamıştır.

Derneğin ilk kuruluş çalışmalarında kurucu üyeler, geniş tabanlı olarak ülkenin büyük yenidoğan ünitelerindeki meslektaşlarımızdan belirlenmiş ancak kurucu üye olarak belirlenen meslektaşlarımızın dernekler masasının derneğin kurulması için verdiği süre içerisinde toplanamaması üzerine geniş tabanlı kurucu üyeler yerine Ankara’da bulunan Sayın Nevin Alsar, Semra Çavuş, Ayşe Koçyiğit, Binnaz Aydın, Kadriye Özdemir, Nurgün Platin ve Gülşen Terakye ile 4 Nisan 2005 tarihinde Neonatoloji Hemşireliği Derneği kurulmuştur.