Dernek Hakkında
Neonatoloji Hemşireliği Derneği (NHD) yenidoğan bebeklerinin ve ailelerinin bakımında özelleşmiş ve
bu alana özel ilgisi olan hemşirelerin temsil edildiği bir organizasyondur. Ülkemizde büyüyen
neonatoloji hemşireleri topluluğunun ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuğunu yapan bir
kaynaktır. Dernek, özel gereksinimi olan yenidoğanların ve ailelerinin bakımı için rehberler,
profesyonel standartlar oluşturur ve neonatoloji hemşireliği konuları hakkında danışmanlık alınabilecek
bir organizasyondur.
Dernek, ulusal ve uluslararası düzeyde neonatoloji hemşireliğinin bakım konularını temsil eden ses
olarak haraket eder. Ortak problemler üzerinde ülke genelinde çalışır, yenidoğan hemşireliği alandaki
önemli bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlar. Neonatoloji hemşireleri arasında bilgi ve deneyim
paylaşımını sağlar, seminerler, toplantılar, kongreler, kurslar, ortak bilimsel çalışmalar düzenler.
Neonatoloji hemşireliği ve çocuk bakımıyla ilgili bakım uygulamalarında sağlık politikalarına
etkileyebilecek fırsatlar sunar.
Derneğin Temel Değerleri

 1. Neonatal bakım, uygulama ve eğitim kalitesinde mükemmellik
 2. Kanıta dayallı bakım uygulamaları
 3. Ulusal ve uluslararası düzeyde özelleşmiş neonatoloji hemşireliği
 4. Aile merkezli bakım
 5. Kültüre duyarlı bakım
 6. Sevgi
 7. Etik kurallara uyum
 8. Çocuk haklarına, aileye ve emeğe saygı
 9. Sağlıklı çalışma ortamları
 10. Bakım, uygulama ve eğitim standartları
  Derneğin Hedefleri
 11. Nitelikli neonatoloji hemşiresi yetiştirmek
 12. Neonatoloji hemşireliği alanında araştırmalar yapmak
 13. Bakım ve tedavi uygulama standartlarını oluşturmak ve geliştirmek
 14. Oluşturulan standartların kullanılmasını sağlamak ve değerlendirilmek
 15. Ebeveynleri özel gereksinimi olan yenidoğanın bakımı konusunda eğitmek
 16. Neonatoloji hemşirelerini stresle başetme konusunda desteklemek
 17. Neonatoloji hemşireliğinin özerkliğini ortaya çıkartmak ve haklanın korumak
 18. Bu hedeflere ulaşmak için yasalar çerçevesinde gelir getirici etkinlikler düzenlemek.